Lidmaatschap

De contributie van Exerceo is opgebouwd uit modules. Naast het basislidmaatschap betaal je voor de trainingen die je volgt.

Hieronder staan de actuele trainingsmogelijkheden met de actuele tarieven op een rijtje.

Basislidmaatschap (per verenigingsjaar)  
pupil A, junior C, junior B € 30,-
junior A, neo-senior, senior € 65,-
master € 75,-
donateur € 25,-
Wintertraining (per seizoen)       
1 ijstraining per week    € 40,-
2 ijstrainingen per week          € 55,-
toegangsabonnement voor Triavium *
- pupil
- junior
- (neo-)senior en master

€ 85,-
€ 120,-
€ 150,-
zaaltraining       € 35,-
Zomertrainingen (per seizoen)       
inlineskatetraining (inclusief toegang)    € 50,-
bostraining    € 25,-

* Op zaterdag huren wij een besloten trainingsuur, waarvoor wij een eigen abonnement uitgeven. De training op dinsdagavond wordt op een publieksuur gegeven, waarvoor de toegang via Triavium (losse kaartjes, rittenkaart of abonnement) loopt.

Leden van Exerceo zijn automatisch lid van de natuurijsverenigingen IJsclub Rhenen en Dodewaardse IJsclub.
Exerceo is aangesloten bij de KNSB. Leden zijn verzekerd via de ongevallenverzekering van de KNSB en worden door de KNSB per e-mail geïnformeerd over diverse bondszaken.

Het verenigingsjaar loopt van 1 april tot 1 april. Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal één maand voor het einde van het verenigingsjaar schriftelijk bij de secretaris kenbaar te zijn gemaakt.
Voor de lidmaatschapskosten hanteert Exerceo de wedstrijdcategorieën van de KNSB voor het lopende seizoen.