Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor alle leden van het bestuur en voor trainers/ begeleiders van schaatstrainingsgroep Exerceo die door het geven van training of begeleiding direct met onze leden te maken hebben. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Justitie dat er geen bezwaar is voor zijn/haar werk voor Exerceo.

Aan het aanvragen van een VOG door vrijwilligers van Exerceo zijn geen kosten verbonden als je de aanvraag digitaal via ons aanvraagt. Hoe dat gaat staat hieronder aangegeven.


Procedure aanvraag VOG
Stuur naar het e-mailadres van Exerceo, info@exerceo.nl, een verzoek voor een VOG met daarbij je:

  1. Voorletters en achternaam zoals die in je paspoort staat
  2. Je e-mailadres
  3. Welk vrijwilligerswerk je gaat doen

De secretaris dient het verzoek in bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

  1. Je krijgt een mail van Justis – Ministerie van Justitie en Veiligheid - dat je de aanvraag voor de VOG in kunt dienen. Voor het inloggen heb je je DigiD nodig.
  2. Je krijgt de VOG per post thuis gestuurd
  3. Maak van deze verklaring een goed leesbare scan of foto en stuur deze naar: info@exerceo.nl.
  4. Je wordt in de ledenadministratie geregistreerd als vrijwilliger van schaatstrainingsgroep Exerceo met een VOG.

Wil je meer weten over de Verklaring Omtrent Gedrag bij sportorganisaties? Lees dan meer hier. Of stel je vragen aan de Vertrouwenscontactpersonen van schaatstrainings-groep Exerceo.