Protocol vertrouwenscontactpersoon

Exerceo draagt zorg voor een optimaal sportklimaat voor zover dat binnen haar mogelijkheden ligt. De visie wordt gerealiseerd door een maximale betrokkenheid van haar leden en een breed draagvlak waarmee alle leden in staat gesteld worden te trainen op het niveau dat het beste past. Onder een optimaal sportklimaat verstaan wij ook zeker de veiligheid en het welzijn van onze leden. Wij willen als club jou en alle andere leden een veilige sportomgeving bieden. Bij Exerceo moet met plezier en met positieve ervaringen kunnen worden gesport, zonder belastende gedachten over de manier waarop de leden met elkaar omgaan. Als extra voorzorg heeft Exerceo nu de functie van vertrouwens-contactpersoon (VCP) ingericht. Je kunt bij de vertrouwenscontactpersoon terecht als je een sterk vermoeden of concrete aanknopingspunten hebt dat er iets mis is in de communicatie en/of in de manier waarop de leden met jou of met elkaar omgaan. Vertrouwens-contactpersonen van Exerceo zijn mw. Netty van den Berg en mw. Corry van Daalen. Hieronder lees je er meer over.

Wat is ongewenst gedrag?
Plezier in de sport en bij andere gerelateerde bijeenkomsten is bij Exerceo belangrijk. Gedrag dat dit plezier in de weg staat, is ongewenst. Ongewenst gedrag kan zijn: pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, vechten, schoppen, slaan enz. Kortom: gedrag dat niet past binnen onze sportieve vereniging en waar jij of een ander last van hebt. Het is spijtig te moeten constateren dat overal waar groepen mensen bij elkaar komen, de kans bestaat dat ongewenst gedrag ontstaat of voor komt.

Waarom een vertrouwenscontactpersoon?
Met het aanwijzen van vertrouwenscontactpersonen geeft het bestuur aan dat voor dit ongewenste gedrag geen plaats is binnen onze vereniging.

Bij Exerceo willen we op een ontspannen en plezierige manier sporten en samen zijn. Belangrijk daarbij is dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Gelukkig is dat bijna altijd aan de orde binnen onze vereniging. Toch kan het gebeuren dat bepaald gedrag, dat op zich onschuldig is en bijvoorbeeld als grapje begon, vervelend wordt. Het kan dan veranderen in ongewenst gedrag zodanig dat jij of iemand anders in je omgeving daaronder te lijden heeft. Dan is sprake van grensoverschrijdend gedrag.

Ook de KNSB heeft als sportbond het beleid dat sporten in een veilige omgeving dient plaats te vinden en steunt de schaatsverenigingen daarin. Indien nodig zullen de vertrouwens-contactpersonen van Exerceo ondersteuning vragen van de vertrouwenspersoon (VP) van de KNSB.

Wanneer neem je contact op?
Als je lijdt onder bepaald gedrag van een ander lid (of leden), van jouw trainer/coach of van een begeleider en niet weet hoe je een situatie met vervelend gedrag oplost en je er misschien niet met je ouder(s), trainer of coach over wilt praten, dan kun je het voorval en/of de gedragingen met een vertrouwenscontactpersoon bespreken. Ook ouders kunnen contact opnemen met een vertrouwenscontactpersoon als zij merken dat hun kind last heeft van bepaald gedrag van een ander lid (of leden), trainer/coach of begeleider.

Wat kan de vertrouwenscontactpersoon voor je betekenen?
In de allereerste plaats luisteren we naar je verhaal. Veel mensen denken dat ze niet kinderachtig moeten zijn of dat ze overdrijven als ze dit soort klachten hebben. Ook voelen sommigen zich een verklikker of een aansteller. Maar dat is beslist niet het geval. Aarzel niet: bij de vertrouwenscontactpersoon kun je altijd terecht en je kunt er zeker van zijn dat alles wat je zegt vertrouwelijk blijft.

Samen bekijken we op welke manier je klacht het beste afgehandeld kan worden. Uiteraard is ons gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming zullen wij geen verdere stappen ondernemen.

Hoe neem je contact op?
Je kunt ons (één van ons of eventueel ons beiden) mailen in de situatie dat je zelf te maken hebt met ongewenst gedrag of als je tijdens of na het sporten ontdekt dat iemand anders er mee te maken heeft en er onder lijdt. Wij maken dan, als jij dat ook wil, een afspraak voor een gesprek. De e-mail adressen zijn: netty.vandenberg@ziggo.nl en janencorryvandaalen@gmail.com.      

Je kunt ons natuurlijk ook altijd even aanspreken bij de schaatstraining op zaterdagmorgen.

Met vriendelijke groet,

Netty van den Berg en Corry van Daalen